Videregående trinn

Steinerskolen på Skjolds videregående trinn er et alternativt videregående opplæringstilbud.

Skolen startet opp i 1997 og er godkjent for inntvgtil 50 elever. Skoletilbudet er for ungdom som av ulike grunner ikke finner seg tilrette eller kan nyttegjøre seg det tradisjonelle videregående opplæringstilbud.

Alle elevene har individuell opplæringsplan. Skolen består i dag av fem ulike verksteder: betong, tre, kunst, metall og musikk.