Søk om skoleplass

Viktig om inntak 2018/2019
På grunn av stor pågang til skoleplasser vil søknader for skoleåret 2018/2019 ikke bli behandlet før 26. november 2018. Man kan fortsatt søke fortløpende og søknadene blir behandlet i den rekkefølge de blir mottatt av skolen.
INNTAKSREGLEMENT