Søk om skoleplass

Skolen har fortløpende inntak. 

Viktig informasjon om inntak (oppdatert 15.08.22):
Det er inntaksstopp i 4. og 7. klasse skoleåret 22/23.

Gjør deg kjent med skolens inntaksreglement før du søker.
Inntaksreglement juni 2022