Spørsmål og svar

Under kan du lese om de vanligste spørsmålene rundt Steinerskolen.

Hva koster det å gå på Steinerskolen på Skjold?
Steinerskolen er en privat skole hvor man må betale skolepenger. Satsene for skolepenger settes av styret hvert år.

Satser for skoleåret 2021/2022

1. – 4. klasse: 960

5. – 7. klasse: 1.600

8. – 10. klasse: 1.800

Satsene gjelder pr. barn pr. mnd. med 10 betalingsterminer pr. år.

Har man søsken på skolen gis det automatisk 50 % moderasjon for hvert ekstra barn. Moderasjonen gis på den dyreste plassen.

Det er skolens ønske at økonomi ikke skal være til hinder for å søke plass – det er anledning til å søke reduksjon i satsene.

Skjema for søknad om reduksjon i skolepenger6 2022-2023

Skjemaet fås også ved henvendelse til skolens kontor.

Elevkontrakt

Er Steinerskolen en livssynsskole?

Nei, Steinerskolen er religiøst og livssynsmessig uavhengig. I undervisningen har vi f.eks. et allment og generelt orienterende religionsfag. Vi tilstreber å gi elevene det beste grunnlaget for selv fritt å orientere seg etisk, politisk og religiøst.

Kan en elev bytte fra en offentlig skole til Steinerskolen?
Ja, dette er helt uproblematisk så sant det er ledig kapasitet på klassetrinnet. Steinerskolen på Skjold hjelper deg med formalitetene som følger med et skifte.

Brukes det vitnemål med karakterer?
Etter hvert skoleår får elevene en grundig vurdering av innsats og læring. Etter endt skolegang i 10. klasse utarbeides en samlet karakterpoengsum sammen med en skriftlig evaluering for hver enkelt elev. Dette brukes ved opptak til videregående skoler på linje med elever fra offentlige skoler.