Skoleskyss

Elevene ved Steinerskolen på Skjold har de samme rettene til skoleskyss som elever i offentlig skole. Det vil si at elever i 2. – 10. klasse som har mer en 4 km gangavstand mellom hjem og skole har rett på skysskort. For elever i 1. klasse er grensen 2 km.

Fra Mårdalen bybanestopp er det ca. 10 min. gange til skolen. Det er fortau og opplyst gangvei helt til skolen.

Elever som særlig vanskelig/lang skolevei kan søke om drosjeskyss til og fra skolen. Det samme gjelder elever med funksjonshemminger.

Les mer om skoleskyss på Skyss sine nettsider.