Kontakt oss

Kontor/resepsjon                                                                                                                                          Tlf: 55 11 23 80                                                                                                                                             Fax: 55 11 23 81                                                                                                                                               E-post: skjold@steinerskolen.no

Post- og besøksadresse:                                                                                                                       Harald Skjolds Veg 32                                                                                                                                 5236 RÅDAL

Daglig leder – Nils Gunnar Thomle                                                                                                Tlf: 55 11 23 82                                                                                                                                               E-post: nils.gunnar.thomle@steinerskolen.no

Lærerværelse                                                                                                                                                 Tlf: 55 11 23 84

Fritidshjem                                                                                                                                                   Tlf: 55 11 23 88

Helsesøster (mandag og tirsdag)                                                                                                            Tlf: 55 11 23 91                                                                                                                                                 E-post: brittinger.berge@bergen.kommune.no

Videregående trinn                                                                                                                                      Tlf: 55 13 76 00

Kontaktpersoner ved særskilte henvendelser

 • Administrasjon – Bjørnar Lothe Flemmen
 • Skolepenger/økonomi – Aida Brekke
 • Busskort – Aida Brekke
 • Elevpermisjoner – Cornelia Simon
 • Elevråd – Marko Nouwens (5. – 7), Oddgeir Sigvartsen (8. – 10.)
 • Leie av gymsal og andre lokaler – Bjørnar Lothe Flemmen
 • FAU – Reidun Christiansen
 • Fredagslapp – Gunn Thorbjørnsen
 • Helsesøsterkontakt – Grethe Trovik
 • Inntak 1. – 10. klasse – Cornelia Simon
 • Inntak helsepedagogisk skole – Ørjan Risan
 • Spesialundervisning – Grethe Trovik
 • Rådgivning – Grethe Trovik
 • Skoleskyss / drosje – Bjørnar Lothe Flemmen