Kontakt oss

Kontor/resepsjon                                                                                                                                          Tlf: 55 11 23 80
E-post: skjold@steinerskolen.no

Post- og besøksadresse:                                                                                                                       Harald Skjolds Veg 32                                                                                                                                 5236 RÅDAL

Daglig leder – Gunn Thorbjørnsen Winther
Tlf: 55 11 23 81

E-post: skjold@steinerskolen.no

Lærerværelse                                                                                                                                                 Tlf: 55 11 23 84

Fritidshjem                                                                                                                                                   Tlf: 489 94 475 – Besvares i åpningstiden. Man kan sende SMS utenom åpningstid.

Helsesykepleier
Helsesykepleier Kirlin Bodin er til stede på skolen mandag og tirsdag.
Hun arbeider i hovedsak med ungdomstrinnet og vgt.
Tlf: 408 03 982
E-post: kirlin.bodin@bergen.kommune.no

Helsesykepleier Helene D. Enæs er på skolen hver onsdag og torsdag.
Avvik kan forekomme.
Tlf: 55112391/40807210
E-post: helene.enaes@bergen.kommune.no

Videregående trinn                                                                                                                                      Tlf: 55 13 76 00

Kontaktpersoner ved særskilte henvendelser

 • Administrasjon – Bjørnar Flemmen/Nora Botten Kvam
 • Skolepenger/økonomi – Aida Brekke
 • Busskort – Aida Brekke
 • Elevpermisjoner – Nora Botten Kvam
 • Elevråd – Marko Nouwens (5. – 7),  Erlend Steine Li (8. – 10.)
 • Leie av gymsal og andre lokaler – Bjørnar Lothe Flemmen
 • FAU – Gunn Th. Winther
 • Fredagslapp – Gunn Th. Winther
 • Kontakt helsesykepleier – Grethe Trovik
 • Inntak 1. – 10. klasse – Nora Botten Kvam
 • Inntak helsepedagogisk skole – Stig Wigum
 • Spesialundervisning – Grethe Trovik
 • Rådgivning – Grethe Trovik
 • Skoleskyss / drosje – Nora Botten Kvam