Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier

Helsesykepleier Tiril Halvorsener på skolen hver mandag, tirsdag og fredag.

Avvik kan forekomme.

Tlf: 55112391/408 07 209

E-post: tiril.halvorsen@bergen.kommune.no

Postboksmail for alle skoler i Fana: helsestasjon.Nesttun@bergen.kommune.no

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut ifra nasjonale retningslinjer.

Program for skoleåret 2020/2021.

Mer om skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Ung arena:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon-for-ungdom/ung-arena-bergen

Barne- og familiehjelpen:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen

Dokumentasjon på vaksiner:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner