Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier

Helsesykepleier Kirlin Bodin er til stede på skolen mandag og tirsdag. Hun arbeider i hovedsak med ungdomstrinnet og vgt. Hun kan kontaktes på telefon 408 03 982 eller på epost kirlin.bodin@bergen.kommune.no 

Helsesykepleier Helene Enæs er til stede på skolen onsdag og torsdag. Hun arbeider i hovedsak med små- og mellomtrinnet. Hun kan nås på telefon 408 07 210 eller på epost helene.enaes@bergen.kommune.no 

Vi har også skolelege og skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Vi har taushetsplikt.
Telefon helsesykepleiers kontor: 551 12 391 

Dersom du ikke skulle få svar fra helsesykepleier på skolen din, send en mail til vårt postmottak om nummer vi kan nå deg på, så kontakter vi deg på telefon;

helsestasjon.nesttun@bergen.kommune.no

Minner også om tilbud hos Ung Arena, Helsestasjon for ungdom (HFU) og Barne- og familietjenesten. Kontaktinformasjon finner dere på  Bergen kommune – Underavdelinger

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut ifra nasjonale retningslinjer.

Program for skoleåret 2020/2021.

Mer om skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Ung arena:

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-og-familie/helsetjenester-for-barn-og-unge/helsestasjon-for-ungdom/ung-arena-bergen

Barne- og familiehjelpen:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen

Dokumentasjon på vaksiner:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner