Tur og friluftsliv

En viktig aktivitet på Steinerskolen er utflukter i naturen og til spennende steder. Det gir elever og lærere anledning til å bli bedre kjent med hverandre, og vi får masse frisk luft i lungene…

Allerede fra 1. klasse tar vi nærområdet og naturen i bruk. Skolens eget uteområde med beliggenhet ved Nordåsvannet er en perle i så måte, med eget naust og båt et steinkast unna.

Verdien av å dra bort fra det kjente og trygge og klare seg uten foreldre en natt, er også utviklende. I småklassene er turene korte og knyttet til undervisningsstoffet. Men jo eldre elevene blir, jo lenger vekk går turene, det blir flere overnattinger, og elevene får større ansvar.
Friluftsliv som fag er et uvurderlig verktøy i utviklingen av elevenes fantasi, livsforståelse og handlekraft.

Faste turer for klassene ved Steinerskolen på Skjold
Alle klasser reiser på en vintertur med overnattinger hvert år. I tillegg drar de fleste på en høst- eller vårtur.

19

5. klasse: Tur med to overnattinger til Litle Færøy i Solund kommune. Tema for turen er fiske.

Litle Færøy i Solund

Litle Færøy i Solund

8. og 9. klasse: Annet hvert år sykler disse Rallarvegen sammen. Annethvert år tar man beina fatt og går turen Finse – Aurland.

9. klasse: To ukers jordbrukstur til Sogn Jord- og Hagebruksskule. Denne turen blir av og til delt i to med en uke på slutten av 9. klasse og en uke på begynnelsen av 10. klasse.

10. klasse: Kronen på verket er snøhuleturen i 10. klasse – en utfordring for kunnskaper, fysiske evner og sjelelig utholdenhet.

I tillegg reiser 10. klasse på en avslutningstur til utlandet.