Karakterer eller karakter?

TavleguttSteinerskolen er karakter- og eksamensfri. Tall er for snevre. Eksamener er stillbilder. Elevenes læring og utvikling skjer hver
eneste dag! Det stimuleres daglig gjennom oppmuntring, saklig veiledning og positive
tilbakemeldinger. Muntlig og skriftlig, også til foreldrene. Og på alle felter,
ikke bare når det gjelder elevens faglige nivå.

Tilbakemeldingene tilpasses elevenes modningsnivå og
selvinnsikt. Hensikten er å motivere til videre læring, ikke å felle en dom
over tidligere prestasjoner.  Selvrefleksjon
og egenevaluering vektlegges i takt med elevens modning.

Et skriftlig vitnemål oppsummerer hvert år elevens
kunnskaper, ferdigheter, arbeidsinnsats, motivasjon og utvikling, formulert
slik at det fremmer elevens tro på egne evner og muligheter. Avgangsvitnemålene
etter 10. klasse er et offentlig dokument med en sluttvurdering.