Helsepedagogisk skole

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steinerskolen på Skjold. Her tilbys det undervisning til elever som av ulike årsaker ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning. Elevene har hele skoletilbudet i egne grupper med stor lærertetthet. Undervisningen følger i vesentlige trekk Steinerskolens læreplan, men er tilpasset.

DSC04044

Helsepedagogisk skolen har egne inntaksprosedyrer og eget inntaktsreglement.

For mer informasjon om Helsepedagogisk skole, kontakt daglig leder.