Grunnleggende tallforståelse

Matematikk servert på et fat

Grunnleggende tallforståelse dreier seg først og fremst om forståelse av tallenes verdi. Elevene bruker tallene i praktiske situasjoner i arbeid og lek og blir slik kjent med størrelser og mengder. Dette er en naturlig introduksjon til tallsymbolene og regningsartene som vi underviser i fra 2. klasse.