Dagsrytme

07:45 Morgenfritidshjem åpner.

08:45 Skolen begynner.

09:00 Frokost.

10:00 Hovedfag, gruppeaktiviteter inne og ute.

11:30 Sang, bevegelse, eventyr.

12:00 Lunsj – varm mat tre dager i uken, på de to utedagene har elevene med matpakke.

13:00 Skoledagen er slutt.

13:00 SFO åpner – uteaktiviteter

16:30 SFO stenger.

1. kl k