Hva er steinerpedagogikk?

IMG_0741

Kjemieksperiement på ungdomsskolen

Steinerpedagogikken er ikke en metode. Den er en idé. Når den skal realiseres, må læreren ta utgangspunkt i akkurat de elevene som er der
da.

 

 

 

 

Alle skoler ønsker å utruste barna til å kunne ivareta sine
oppgaver i et fremtidig samfunn. Men ingen vet hvordan dette samfunnet ser ut,
hvilke behov det vil ha og hvilke utfordringer det vil bringe.

Dersom vi utdanner elevene i pakt med behovene i dagens samfunn, risikerer vi å sende dem
ut i arbeidsløshet eller bidra til samfunnskonservering. I møte med et bredt
fagtilbud og allsidige aktiviteter vil barnet kunne finne gjenklang for egne
evner og muligheter, og utvikle seg i tråd med sitt potensiale. Samfunnet
forandrer seg ikke av seg selv. Fremtidens muligheter ligger i dagens barn.