Fredagslappen

Fredagslappen 8. juni 2018

Barnehagen og 1. klasse
Vi inviterer barn, foreldre og søsken til sommerfest torsdag 14. juni kl. 16-18. Lister for å skrive opp hva man bringer med henger på avdelingsdørene.

1. klasse og 5 – 6 åringene i barnehagen skal gå på dagforestillingen til sirkusteateret som kommer 21.-23. juni.

Siste dag før sommerferien er onsdag 27. juni.

Skoleskyss for elever som ikke er bosatt i Bergen kommune
Friskoleloven avgrenser retten til fri skoleskyss til å gjelde innenfor elevens hjemkommune, selv om eleven går på skole i en annen kommune. Som følge av dette har elever bosatt i andre kommuner enn Bergen fått skolekort som kun er gyldige til kommunegrensen i hjemkommunen. Loven er ikke endret, men Skyss har gjort endringer i sitt sonesystem og i sin praksis. Dette vil ha betydning for elever ved friskoler. Fra skolestart 2018 vil elever i andre kommuner kunne få skolekort som gjelder på hele strekningen fra hjem til skole, forutsatt at de reiser innenfor én takstsone. Når det gjelder vår skole betyr det at elever bosatt i Bergens nabokommuner (utenom Samnanger og Vaksdal) kan søke skolekort. Denne endringen gjelder ikke tilrettelagt drosjeskyss på grunn av helse eller særlig lang skolevei. Har du spørsmål, kontakt daglig leder.

Siste skoleuke og sommeravslutning
Mandag til onsdag  i siste skoleuke er det økodager for alle klassene med eget opplegg. Torsdag inviterer vi foreldre til et felles måltid/kurvfest og deretter til eurytmiforestilling kl. 17.00 med elevene i 8., 9. og 10. klasse, i gymsalen. Vi inviterer så alle foreldre og elever på sirkusforestilling kl. 18.00, billetter kan kjøpes ved inngangen eller hos Aida på kontoret. Se mer informasjon om sirkuset i denne fredagslappen.

Bading etter skoletid
Temperaturene vi har nå frister naturlig nok til bading, og flere elever bader i Skjoldabukta etter skoletid. Ber om at alle foreldre snakker med barna om dette. Ta opp sikkerhet og gjør nødvendige avtaler med dem.

Hilsen alle lærerne

Turer i neste uke
9. klasse reiser på jordbrukstur til landbruksskolen i Aurland fra søndag til fredag. 10. klasse reiser på avslutningstur til Island fra mandag til fredag. Vi ønsker begge klassene god tur!

6. klasse
Klassen reiser til Seljeøyna fra onsdag til fredag i neste uke.
Hjertelig takk til foreldre, besteforeldre og søsken i klassen som kom for å se på spillet vårt. Vi ønsker å takke Marko for nydelig pianospill i skuespillet.

Har du gamle dynetrekk?
I økouken (uke 25) skal elevene lage beeswraps (matpakkepapir av bomullsstoff og bivoks). Vi ønsker gamle dyne-/putetrekk til dette formålet – helst fargerike. Leveres til klasselærer. Hjertelig takk!

Meny i kantinen uke 24: (9. og 10. klasse er bortreist)
Mandag: Suppe
Tirsdag: Vegetarburger
Onsdag: Fjellørret
Torsdag: Lasagne

Diverse informasjon fra SFO
Fritidshjem i skoleferien
Vi minner om at påmeldingsfristen til SFO i sommerferien er fredag 15. juni. Vi har åpent på SFO i sommer disse ukene: Mandag 25. juni – fredag 29. juni (uke 26), og torsdag 9. august – onsdag 15. august (halve uke 32 og 33).

Avtaler om å bli med hverandre hjem
Når barn på SFO skal gå tidligere hjem enn avtalt eller bli med et annet barn hjem, må vi få beskjed. Hvis barnet skal hjem med et annet barn uten at voksne henter, må de ansatte på SFO få beskjed om dette.

Savnet fra SFO
En rund metallbolle med diameter ca. 35 cm og ca. 17 cm høy, er siden 17. mai forsvunnet fra fritidshjemmet. Hilde savner den veldig! Ta kontakt med Hilde på SFO mob. 40525099

Sparkesykkel forsvant
Mikro sparkesykkel, mørk lilla forsvant fra skolen i går. Har noen opplysninger om den, så kontakt Aida på kontoret.