Fredagslappen

Fredagslappen 22. oktober 2021


Barnehagen og 1. klasse
Nå går vi inn i mørketiden og lanternetid, og trenger at alle barn får med et ferdig vasket
syltetøyglass som de kan lage lanterne av (for klistrete etiketter legg en varm klut over, eller
legg glasset i kokende vann noen minutter).
Torsdag 11. november kl. 17.30 inviterer vi alles foreldre og søsken til Lanternefest i
Rosenhagen, mer info kommer.

Invitasjon til møte i FAU
Alle klassekontakter inviteres til møte i FAU torsdag 28. oktober kl. 19.00 i skolens eurytmisal.
Hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Gunn Th. Winther – skoleleder

SKOLEFOTO NB!
På mandag 25. oktober gjennomfører vi skolefotografering i alle klassene. Det er svært viktig
at alle elevene kommer tidsnok på skolen denne dagen!

OD-dag for 8., 9. og 10. trinn 4. november
Operasjon Dagsverk (OD) er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Steinerskolen
på Skjold deltar også i år på dette. Elever som ønsker å jobbe kan finne jobb selv, på od.do/jobber,
eller lage sin egen innsamling spleis.no/od. Spleis er ypperlig for de som ønsker å selge ting,
arrangere konsert, rydde stranden, eller hva dere måtte komme på. 🙂
På skolen mottar elevene en prosjektfolder med informasjon om årets OD, samt arbeidskort. Se mer i
vedlagt info.

SFO
SFO er åpen for påmeldte i 2.- 4. klasse på vår planleggingsdag 5. november, fra kl. 09-15.
Elevene vil trenger niste til formiddagsmat, innesko, byttetøy og klær etter vær. Vi serverer en varm
lunsj ca. kl. 13:30.
Bindene påmeldingsfrist er 29. oktober, og denne sendes til eva.marie.nilsen@steinerskolen.no,
eller på SMS til SFO sin mobil tlf. 48994475.
Velkommen til oss🍁

FALK
FALK må dessverre avlyse foredragene 25. og 26. oktober. Haugholt ble forhindret fra å
komme. Vi håper å få henne til Bergen ved en senere anledning.
Hilsen Mariann Dahle, på vegne av FALK-styret.

Steinerbladet og Steinerskoleforbundet har spleiset på tilgang til filmen

KidsOnTech

Om filmen:
Filmen er i underkant av en time lang, og gir et balansert bilde i forhold til foreldrenes
rolle, pedagogers rolle, teknologiens muligheter, begrensninger og farer. Filmen tar
utgangspunkt i aktuelle spørsmål som vi lever med som foreldre og pedagoger:

• Hvordan påvirker bruk av digitale verktøy og media barn og ungdom?
• Hvordan kan vi ha et balansert forhold til bruk av teknologi?
• Hvordan vi kan unngå å la teknologien få kontroll over tiden vår og livene våre?

Tema er blitt ytterligere aktualisert for de fleste av oss i det siste året med en
påtvunget digital hverdag som følge av covid 19.

Les mer om filmen i Steinerbladet her.

Klikk her for å se filmen, bruk dette passordet for å få tilgang: WatchOCT14

TEIKNING og KREATIVITET – tegnekurs
For mange er det overraskande at for å teikna eit objekt eller levande vesen slik at det faktisk har ein
viss likskap med modellen (og ikkje eit skvisa insekt), bruker ein «den kreative hjernen». Ein kan ikkje
logisk tenka seg fram til ei teikning; «det kreative blikket» må vekkast opp og trenast. Og ja, det er
slik at alle kan lera å teikna. Det krever litt tolmod, engasjement, nysgjerrighet og eit ope sinn. I
allefall vilje til eit ope sinn. (Litt humor undervegs er også ganske frigjerande.) Dette kurset er meint
for alle som ynskjer å lera å teikna, enten du aldri har teikna før, ikkje «kan» teikna eller har teikna
litt og vil lera meir og ha rettleiing. Og ikkje minst, for alle som vil finna attende til barndomen si
entusiastiske teikneglede.
Praktisk informasjon: Deltakarantal blir rundt åtte. Aldersmessig er det (sjølvsagt) inga grense
oppad, og ca.14 år som nedre alder. – Stad: «Hytten» ved Galleri Oker like over Birkeland kirke på
Nesttun. – Tidspunkt: Første kursdag vert tysdag 19. oktober kl. 17.30. (Første tysdag etter
haustferien). Kurset er lagt opp med tre timar ein gong i veka over seks veker. – Kursavgift: 2.200 kr.
Dette dekker også modell og ein del felles skissemateriell. I tillegg vil påmeldte få ei liste over
basisutstyr dei treng og opplysningar om rabatter ved innkjøp. Eg vonar kurstilbodet er interessant!
Meir info finn du også på facebooksida «Lindø kunstverkstad» https://fb.me/e/1JZfuZhit
PÅMELDING: lidunnlindoe@gmail.com MERK PÅMELDINGA: KURS
Ta gjerne kontakt for påmelding eller spørsmål! Helsing Lidunn Lindø, tlf.92015317
Billledkunstnar, Medlem av NBK. BKFH. (billedkunstnarorganisasjoner)

TV-aksjonen 2021
På søndag klokken 15.30 er det tid for årets TV-aksjon. Vi mangler fortsatt 20 bøssebærere på Skjold.
Årets aksjon går til Plan International sitt arbeid for å forhindre barneekteskap. Har du lyst og
mulighet til å være med, meld deg på http://www.blimed.no og registrer deg som bøssebærer. Velg Bergen
– Skjold. Riktig god søndagstur.
OLE MICHELSEN
Fylkeskoordinator Vestland
TV-aksjonen NRK Plan 2021
E-post: olegunnar@tvaksjonen.no
Tlf: +47 41259595

Meny i kantinen uke 43:
Mandag: Grøt
Tirsdag: Vegetar
Onsdag: Fiskeburger
Torsdag: Pølsegrateng