Fredagslappen

Fredagslappen 26. mai 2023

Barnehagen og 1. klasse
I dag har vi feiret Pinse i barnehagen og 1. klasse. Alle barna fikk lov å tenne hvert sitt lys for en de er glad i, i en vakker seremoni med musikk og fortelling. Vi har utforsket luftelementene med fjær og såpebobler, spist deilig suppe og fruktsalat med krem, og sett på duene som fløy fra barnehagen vår. 
Vi inviterer barn, foreldre og søsken til årets sommerfest torsdag 15. juni kl. 16.00 ute i Rosenhagen. Egen invitasjon kommer. 
Vi ønsker alle en riktig fin Pinsehelg 🕊

SFO – åpent i skoleferien
SFO holder åpent 8.00-15.00 første uken i skoleferien fra 21. til og med 27. juni 2023. Bindende påmelding til Rodas på SFO rodas@hotmail.no  . Tilbudet koster kr. 200,-.

SFO – søknader for skoleåret 2023-24               
Søknadsfrist for plass på skolens fritidshjem er onsdag 31. mai 2023. Søknadene leveres til Aida på kontoret.
Søknadsskjemaet ligger vedlagt!
Obs! 10. august åpner SFO et heldagstilbud fra 08.00-15.00 i uken frem til skolestart. Kontakt vår nye leder på SFO, fra høsten 2023, Kristin Aamodt på epost om du trenger plass denne uken. Bindende påmelding. Kristin.aamodt@steinerskolen.no 

FAU – invitasjon til ÅRSMØTE for alle foresatte

God vår til alle! 

Det er på tide med et årsmøte, der vi kan oppsummere året så langt og se fremover på året som kommer. Det blir tirsdag 06.06., klokken 18:00. Dette er et åpent møte for alle foreldre, altså ikke bare for FAU-representanter, og vi oppfordrer alle til å stille. Dersom noen har noe de ønsker å ta opp, er dette en gylden anledning, og alt som meldes før utgangen av mai kommer med på sakslisten.

Her er en midlertidig saksliste for møtet:

1)    Godkjenning av innkalling

2)    Valg av referent

3)    Årsberetning

4)    Regnskap

5)    Valg av SFF-representanter

6)    Eventuelt

Nødvendige dokumenter kommer etterhvert. Håper vi ses!

Joakim Tischendorf


FAU – informasjon
Regjerningen går hardt ut mot privatskolene i Norge – dette rammer også steinerskolene. Se linkene som er kommet fra Steinerskolenes Foreldreforbund som omhandler dette. https://www.oslo-bysteinerskole.no/aktuelt/advarer-etter-budsjettkutt?fbclid=IwAR0_S_OssXzBVY1-ITu6bg0GXT7bKPjN0YsTfOZv0s1he596vXEYm3L1rZ4 

https://www.oslo-bysteinerskole.no/aktuelt/en-dodsdom-fra-auf-rektor-daub-svarer-auf?fbclid=IwAR3ZgVZRyM0W2DyPU8fLZW93-NcpGGfxlptT22Sn9TYik6TDI9zeAT9r-lA

https://www.minerva.no/faktaresistent-friskoledebatt/414148?fbclid=IwAR0HA3scJGfndYWILFingH_grDefvEKwdOKTkMFZPM2GSsaOCKvOhIAe9vw

Skoleruten for skoleåret 2023-24
Skoleruten er nå ferdig lagt. Den ligger som vedlegg. Det er en planleggingsdag som ennå ikke er lagt inn – den vil vi ta ut på våren en gang, mulig i forbindelse med lærerstevne våren 2024.

01. juni starter bibliotekenes årlige lesekampanje, sommerles2023!  

Barn, 1. – 7. trinn, kan delta digitalt (husk at foresatt må gi tillatelse når bruker registreres, så det kan ikke gjøres i klasserommet) eller ved at barnet kommer på biblioteket og henter et lesekort.

De fleste er med digitalt og blir motivert til å lese selv, høre lydbok eller bli lest høyt for, for å få poeng og komme opp i høyere level etter hvert som de registrer hva de har lest. Det er litt som et dataspill. 

Bergen Offentlige Bibliotek satser på å få skikkelig sving på ​lesegleden i sommer og deler derfor ut tilleggspremier på Level 40 og 50. 

Det er supert om dere vil snakke om sommerles og motivere elevene til deltagelse. 

Vis gjerne «Bli med«-videoen på sommerles.no eller gå inn på nettsiden vår og les og vis mer bergenbibliotek.no/sommerles.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Vennlig hilsen 

Anne Wang-Andersen og Siri Raknes Hagen

Barnebibliotekarer på Bergen Off. Bibliotek, Fana  fanabarn@bergenbibliotek.no

SKOLEBALL  

Elevrådet inviterer til skoleball tirsdag 13. juni i salen på VGT klokken 19-23. 

Gjester er alle på ungdomstrinnet og HP. 
7.klasse 
har sagt seg villige til å lage og servere god mat.
Antrekk: Pent, sommerlig.

Helgeseters SOMMERMARKED
Onsdag 7. juni kl. 17.00-19.30 arrangeres det sommermarked på Helgeseter. Salgsboder med varer fra verkstedene og gjester, sangleker, hest og vogn, fiskedam, mat mm. Se plakat som eget vedlegg!                 

10. KLASSE REISER PÅ AVSLUTNINGSTUR 

Tradisjonen tro reiser 10. klasse på avslutningstur på våren. I år går turen til nydelige Hardanger 5-8 juni. Vi gleder oss!

Meny i kantinen uke 22:
Mandag: Pinse, skolefri
Tirsdag: Dal
Onsdag: Lapskaus
Torsdag: Jambalaya