Språklig utvikling

Språklig utvikling skjer gjennom et vennlig, tydelig og nøyaktig språk som gjennomsyrer alle aktiviteter i lek og arbeid. Ordene knyttes til handling og gjenstander. Sanger, regler og vers på norsk og andre språk utvikler språkapparat, gehør og språksans. Daglig fortellestund og samtale styrker ordforråd og språkforståelse.