Skolemiljø

Her kan du lese «Steinerskolen på Skjolds program for å sikre retten til et trygt og godt skolemiljø»
Programmet omhandler rettigheter og plikter i forbindelse med skolemiljø for elever og skolen

Les hele programmet her.