Se den flotte filmen om skolen vår:

_____Annonse 1. klasse1024_1____________________________________________________________________________________________________

steinerskolen_logo_skisse6.jpg

Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Her er opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever.

Offentlig godkjente læreplaner
Steinerskolen er godkjent som et faglig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, og kombinerer teorifag, kunstneriske og praktiske fag. Læreplanen er offentlig godkjent. Elevene på Steinerskolen får lære de samme fag som i den offentlige skole. Norsk, historie, geografi, matematikk, biologi, kjemi, fysikk, geologi, astronomi, fremmedspråk, kroppsøving, håndarbeid osv.

Faglig utvikling05
Steinerskolen på Skjold ønsker at barna skal få de beste forutsetninger for videre utdanning og arbeidsliv. Elevenes innsats og læring evalueres grundig, og i ungdomsskolen fortløpende etter hver læreperiode gjennom hele skoleåret.

Inspirerende omgivelser
Hos oss lever barnetrinn og ungdomstrinn side om side, i lyse og trivelige klasserom. 1. trinn har sitt eget hus, like ved bygget til 2.-4. trinn.

Felleskap
Steinerskolen på Skjold har en sterk fellesskapskultur. De store hjelper de små i mange sammenhenger, både faglig og sosialt. Hvert år hilses 2. klasse velkommen av skolens 7. trinn. Elevene i 7. har, til de går ut av 10., et fadderansvar for de nye 2. klassingene. Dette utvikler ansvarsfølelse og trygghet mellom barna.