Om skolen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Steinerskolen på Skjold er en oversiktlig og trygg skole. Her er opptil 200 elevplasser fra 1. til 10. trinn. Hvert trinn har en klasse med maksimum 20 elever. Vi har også en helsepedagogisk avdeling med 25 plasser for barn med spesielle behov.

Vi legger vekt på at læreren følger klassen i skoleløpet, gjerne helt til 7. trinn. De relativt små klassene gir læreren mer tid til hver elev.

Inspirerende omgivelser
Hos oss lever barnetrinn og ungdomstrinn side om side, i lyse og trivelige klasserom. 1. trinn har sitt eget hus, like ved bygget til 2.-4. trinn.

Hovedbygningen huser 5.-10. trinn og helsepedagogisk avdeling. Mellom bygningene ligger skolens store og åpne uteområde, som inspirerer til lek, spill og aktivitet.

Felleskap
Steinerskolen på Skjold har en sterk fellesskapskultur. De store hjelper de små i mange sammenhenger, både faglig og sosialt. Hvert år hilses 2. klasse velkommen av skolens 7. trinn. Elevene i 7. har, til de går ut av 10., et fadderansvar for de nye 2. klassingene. Dette utvikler ansvarsfølelse og trygghet mellom barna. Skolemat serveres i vår nye kantine til alle elevene i ungdomsskolen. Velkommen til en liten skole med godt miljø og stor plass til hver elev! Vi vil gi ditt barn de beste muligheter for trivsel, utvikling og læring.

Skoledagen
Skoledagen starter kl. 08:45. Hovedfag (der periodeundervisningen foregår) varer til kl. 10:30. Denne innbefatter en halvtimes lunsj. Ungdomstrinnet får servert varm mat i kantinen på Videregående trinn. Små- og mellomtrinnet spiser i klasserommene.
Storefri er fra kl. 10:30 til kl. 11:05. Deretter består skoledagen av fagtimer á 45 minutter.