Faglige målsetninger

Å finne roen og kunne lytte

Å konsentrere seg

Å ta imot fellesbeskjeder og sette dem ut i livet

Å holde orden på egne ting og kle seg selv – Selvstendige barn er trygge barn

Grovmotorisk: Trygghet på egen kropp i aktivitet 

Finmotorisk: Praktiske og tekniske ferdigheter

Empati for andre, både store og små. Å føle med er å leve seg inn i

Verden skal være et trygt og godt sted for barna. Voksne kan stimulere til læring og utvikling, men aldri kreve. Barna får øve seg i sitt eget tempo, og de oppsøker helt naturlig nye læringsarenaer når de er modne for det.

Vekst – modning – læring – utvikling: Sansene er porten mellom barnas indre og verden utenfor. Skolens fremste oppgave er å gi 6-åringene rike sanseerfaringer og allsidige bevegelsesmuligheter. Forskning har vist hvor avgjørende dette er for utviklingen av indre organer, nervesystemet og hjernens sentrale funksjoner.

Eksempel på elevarbeid i 1. klasse

1. klasse e