Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen

0Bergen kommune, Fana bydel.  Program for skolehelsetjenesten i grunnskolen 1 – 7 trinn.

Skoleåret 2015/2016

Program Trinn Innhold
Skolestartundersøkelse + vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV) Året barnet fyller 6 år Undersøkelsen gjennomføres på skolen av helsesøster og skolelege på Nesttun helsestasjon. Alle får tilbud og foresatte blir bedt om å følge barnet. Barnet tilbys vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Vaksinasjon med DPT-IPV vil gjelde fra og med årskull født 2003
Hørselsscreening 1. trinn Alle elever får tilbud om hørselsundersøkelse i løpet av første skoleår.
Måling av høyde/vekt 3.trinn Alle elever får tilbud om helseundersøkelse og foresatte blir bedt om å følge barnet. Konsultasjonen omfatter høyde- og vektmåling, undersøkelse basert på barnets behov, samt individuelt tilpasset veiledning. Helseundersøkelsen er primært en undersøkelse ved helsesøster. Barn som har behov for kontakt med skolelege vil få tilbud om det.
Pubertetsundervisning 5. / 6. trinn Pubertetsundervisning er et planlagt samarbeid med skolen. Undervisningen bidrar til at skolens kompetansemål innen kropp og helse etter 7. års trinn oppfylles. Skolehelsetjenesten skal bidra til forebygging av vold og overgrep. I forbindelse med pubertetsundervisning på 5. eller 6. trinn skal elevene få kortfattede opplysninger om hvem de kan ta kontakt med lokalt, samt skriftlig informasjon om Alarmtelefon for barn og unge.
Vaksinasjon (påfyllingsdose) mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) 6. trinn Alle elever får tilbud. MMR-vaksine settes som én injeksjon. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.
Vaksinasjon mot humant papillomvirus (HPV). 7.trinn-jenter Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 og de forstadier til livmorhalskreft som er forårsaket av disse to HPV-typene. Bare jenter får tilbud. Vaksinasjon består av tre doser som settes i løpet av 6-12 mnd. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.