Søk om skoleplass

Informasjon om søknad og inntak skoleåret 2018/2019

På grunn av stor økning i elevtall og stor pågang av søkere har styret ved skolen vedtatt midlertidig inntaksstopp i alle klasser. Inntaksstoppen gjelder ut skoleåret. Det vil være mulig å søke skoleplass fra 1. februar 2019 til og med 1. april 2019. Søknader om inntak til skolen høsten 2019 behandles fra og med 1. april.